Jak se profesionálové starají o údržbu vířivky

Kontrolní činnost všech systémů – vířivka je poměrně složitý mechanismus, kde vstupují do hry dva zásadní faktory – voda a elektrický proud. Elektrická zařízení pohání filtrační čerpadlo a zajišťují průtok vody v tryskách, a to znamená, že musí být bezpodmínečně zajištěna bezpečnost provozu vířivky. Profesionální servis vířivek se stará zejména o to, že kontroluje stav všech systémů – izolaci kabelového přívodu, stav jednotlivých technických komponentů včetně elektromotorů, těsnost potrubí a armatur atp.

vířivá vana

Údržba filtrace – čas od času je zapotřebí zkontrolovat stav filtračního zařízení, tedy nejen samotného čerpadla, ale také filtračního boxu s křemičitým pískem či zeolitem anebo filtrační kartuše.

Vypuštění vody a čištění vířivky – je-li nádrž zanesena nečistotou a ovlivňuje to i samotnou vodu ve vířivce, je vhodné vodu vypustit a provést čištění vířivé vany speciálními čisticími prostředky. Na stěnách a na dně nádrže se mohou usazovat zbytky organického materiálu, např. různé oleje, zbytky krémů a emulzí, tuková tkáň z pokožky spolu s kožními šupinami, vlasy, chlupy atd. Průběh čištění vířivek vyžaduje nasazení ochranných prostředků, protože se pracuje s agresivními a desinfekčními materiály. Po vyčištění povrchu se vířivka důkladně propláchne vodou a znovu napustí.

venkovní vířivka

Jakost vody – po napuštění lázně se musí zkontrolovat pH vody a případně nasadit vhodné přípravky pro její korekci a pro optimalizaci tvrdosti vody. Podle potřeby se aplikuje bazénová chemie a další přísady, jako jsou esenciální vonné oleje atd.

Kryt vířivek – některé vířivky bývají opatřené krytem pro lepší tepelnou izolaci vodní náplně a pro snížení vodního výparu. Kryty mohou být obsluhované ručně anebo se zvedákem na elektrický pohon. Tento mechanismus je také třeba zkontrolovat, aby pracoval spolehlivě a aby rovněž nedošlo k úrazu elektrickým proudem.