Skladování a přeprava ovoce bývá nejobtížnější fází pěstování

S ovocem je spousta práce, o ovocné stromy se musíte náležitě starat, dodávat jim potřebné živiny a samozřejmě ovoce pravidelně sklízet. Období sklizně bývá odměnou za vaše úsilí, ale právě v tomto období přichází nejobtížnější fáze vaší snahy. Nejde tu ani tak o to, že sklizeň je sama o sobě fyzicky náročná a namáhavá, můžete zaměstnat například na trhání jablek či hrušek celou rodinu anebo placené spolupracovníky, ta nejobtížnější fáze přichází až v okamžiku, kdy ovoce ukládáte do přepravních bedýnek.

vinná réva

Skladování a přeprava ovoce v přepravkách na ovoce totiž může buď vaši píli podtrhnout a vyzdvihnout, nebo naopak zhatit. Velmi totiž záleží na tom, v jakých podmínkách a kde se budou plody skladovat a také v jakých přepravkách budou uložené.

Dříve se k tomu používaly výrobky ze dřeva a na mnoha místech tomu je dodnes. Dřevěná bedýnka je hrubě opracovaná, aby byla levná, a aby v případě poškození nebyl problém vyměnit ji za jinou. Někdy se dřevěné bedýnky vyrábí jako jednorázové, podobně, jako je tomu u dřevěných přepravních palet.

kuličky vinné révy

Sofistikovanějším řešením jsou ovšem plastové přepravky na ovoce schoellerallibert.com. Jedná se o skladovací a přepravní kontejnery stohovatelné na sebe, velmi pevné, s dlouhou životností, které rozhodně nelze považovat za jednorázové výrobky. Ovoce se v nich může skladovat delší dobu a přepravovat na dlouhé vzdálenosti s minimálním rizikem, že dojde k jeho poškození.

Plastová přepravka nemá tendenci přijímat pachy a tekutinu (ovocné šťávy), které mohou v průběhu odtékat z některých plodů, tím pádem není vhodným prostředím pro rozmnožování plísní a hniloby. Toto je bohužel problém u dřevěných bedýnek, kde stačí třeba jen jediné „nakřáplé“ jablko, které potřísní u bedýnky dřevěné latě, ty se nasáknou šťávou a za vhodné vlhkosti vzduchu a teploty se tu mohou začít množit různé patogeny a ovlivnit tím i zbytek úrody v bedýnce.