Kompletní a kvalitní výchova psů


Zaměření na obranu i výcvik psů pro ostrahu objektů můžete získat návÅ¡tÄ›vou speciálního kynologického areálu, který je ve vÅ¡ech smÄ›rech pÅ™ipraven poskytnout psům a jejich pánům kvalitní servis v oblasti výchovy. Agility, kurzy posluÅ¡nosti, bonitace, příprava na výstavy a soutěže a spoustu dalších aktivit si mohou majitelé jakéhokoliv psího plemena zajistit ze strany zkuÅ¡ených instruktorů. Výhodou je zaÄít s výchovou psa již od Å¡tÄ›nÄ›te, ovÅ¡em ani dospÄ›lým psům nejsou brány kynologického stÅ™ediska zavÅ™eny. Naopak zde je i jejich majitele bez ohledu na rasu psa a jeho povahu pÅ™ivítají s otevÅ™enou náruÄí. Podle konkrétních přání klienta je možno uzpůsobit vedení kurzu buÄ s individuálním dohledem, nebo se lze zúÄastnit hromadné výuky a užít si tak skupinové cviÄení pod taktovkou opravdových profesionálů.

Vše od poslušnosti po obranu

ZaÄáteÄníci i zkuÅ¡ení kynologové jistÄ› v kynologickém centru naleznou služby, které pomohou vytvoÅ™it stabilní zázemí pro rozvoj jejich záliby. Servis odborného areálu získáte jednoduÅ¡e, a to kontaktováním týmu specialistů, kteří jsou pÅ™ipraveni pro individuální i hromadný výcvik psů. ÄŒeká Vás výstava, nebo se hodláte se svým psem zúÄastnit soutěže? Pak je dobré obrátit se na správnou adresu. Tu pÅ™edstavuje prostor kynologického areálu, kde na psy a jejich majitele Äekají důkladnÄ› pÅ™ipravené kurzy posluÅ¡nosti, obrany i další náplň podle přání majitele. Ve velké oblibÄ› jsou u klientů rovněž víkendové pobyty a tábory, na nichž se dostane pejskům i jejich pánům té nejlepší dostupné péÄe v oblasti výcvikových dovedností. Nezbývá nic jiného, než se seznámit se speciální nabídkou a kontaktovat zákaznickou linku stÅ™ediska, které bylo vytvoÅ™eno pro milovníky vÅ¡eho živého.