Láskyplný domov


Co se vám vybaví, když se řekne slovo domov? Samozřejmě že mnoha lidem se vybaví taková vzpomínka, třeba když byli malí a měli ještě velikou rodinu a třeba ještě bydleli se svou rodinou a neměli třeba ještě vlastní rodiny. Podle mého názoru domov by měl být takové místo, kde je klid mír a láska. Proto jsem si řekla, že když lidé budou třeba hledat také něco podobného, že by také hned v první řadě měli také dbát o své zdraví a také hlavně o pohodu, protože když jste doma a máte opravdu krásný domov, tak to potom také dopadá tak, že se cítíte skvěle a je vám všude příjemně.

Svůj domov udržuji v ÄistotÄ›.

Já sama jsem si Å™ekla, že kdyby mi nÄ›kdo Å™ekl, jestli bych chtÄ›la zmÄ›nit svůj domov nebo bydlení, tak bych Å™ekla, že rozhodnÄ› ne, možná jenom tak, abych mÄ›la více Äasu na svůj domov a hlavnÄ› na svou rodinu, protože moje rodina je pro mÄ› opravdu vždycky na prvním místÄ› a je pro mÄ› opravdu nejdůležitÄ›jší. Proto si myslím, že když lidé tÅ™eba také budou pÅ™emýšlet o tom, jak a proÄ udržovat domov v ÄistotÄ› a hlavnÄ› s láskou, tak samozÅ™ejmÄ› udÄ›lají dobÅ™e. Podle mého názoru není na Å¡kodu, když lidé také budou uvažovat tak, aby udržovali svůj domov vždycky na prvním místÄ› a v ÄistotÄ› a hlavnÄ›, aby tam zavládla láska.

Doma se chci cítit pohodlně.

V neposlední Å™adÄ› také klid a mír. Já opravdu nemám ráda, tÅ™eba když jsou nÄ›které rodiny a stále se jenom dokola hádají. Co je to potom za rodinu, co je to za domov a nebo hádky doma? Může se to jeÅ¡tÄ› stále nazývat domov nebo podobnÄ›? Podle mého názoru rozhodnÄ› ne. Proto si myslím, že lidé by v první Å™adÄ› mÄ›li dbát na pohodu na zdraví a na klid, protože hlavnÄ› když jsou malé dÄ›ti, tak ty chtÄ›jí mít hlavnÄ› krásný a láskyplný domov. SamozÅ™ejmÄ› že i starší Älenové, ale já vždycky dbám hlavnÄ› na malé dÄ›ti, protože malé dÄ›ti jsou naÅ¡e budoucnost a potom také z nich vyroste to, jako jsme my. DÄ›ti jsou vlastnÄ› odraz nás.