Informace nejsou vždy pro každého

V různých firmách a organizacích se nepracuje jenom s hmotným majetkem, dejme tomu se surovinami. Leckde je k výkonu činnosti potřeba i know-how, tedy jsou potřeba i relevantní vědomosti, informace. A ne vždy jsou takové informace určené komukoliv, kdo o ně projeví zájem. Někdy se o tom zde probíhajícím nemluví a někdy jde dokonce o data, která jsou tu pod zámkem a nesmí se dostat ven. A co se tedy firemních informací týká, je často potřeba zajistit jejich bezpečnost před případným zneužitím.

informace grafy

A takové informace, jež nemají být dostupné jen tak někomu, jsou natolik důležité, že kvůli jejich bezpečnosti existují dokonce i systémy managementu bezpečnosti informací specifikované normami včetně doprovodných a podpůrných směrnic. A v případě ISO 27000 jde o normu obsahující model rozvoje bezpečnosti informací organizace v oblasti zdrojů, procesů a výrobků, mající za úkol zajistit a zvýšit bezpečnost informací formou integrity, dostupnosti a důvěrnosti informací.

Prostě jsou tu důležité správnost, úplnost, včasnost a dostupnost informací. A to je věc všech organizací, u nichž je bezpečnost zpracovávaných informací důležitá. A když má taková organizace patřičný certifikát, nabízí svým partnerům jistotu dostačující úrovně zabezpečení informací.

informace v hlavě

A co je pro to třeba udělat? Je třeba nastavit systém řízení bezpečnosti informací, zavést a udržovat systém managementu a zpracovávat potřebnou dokumentaci podle potřeb dané normy. Pak je nezbytné proškolit zaměstnance, zavést systém managementu bezpečnosti informací na klíč, zajistit vše, co souvisí se získáním certifikátu dle ISO/IEC 27001, využít externí činnost auditora, manažera bezpečnosti informací a manažera kybernetické bezpečnosti, zavést a zajistit ochranu všech forem informací, analyzovat rizika a zavést adekvátní protiopatření, nastavit bezpečnostní politiku organizace a provést interní audit.

A jestli s tím potřebujete pomoci, není problém takové pomoci u odborníků dosáhnout.