Jak se vytváří hodnoty společnosti

Když se podíváme kolem sebe, zjistíme, že mezi kulturami jsou často velké rozdíly. To platí jak pro ty dnešní, tak ještě více pro ty dávno minulé. To, co je naprosto běžné v jedné z nich, je naprosto nepřijatelné v jiné. Jak je to ale možné, když máme všichni společné kořeny?

 

Na vině jsou především lokální podmínky. Například zatímco v mírném klimatu je život relativně snadný, v horkých a suchých podmínkách saharské Afriky či naopak v ledových pustinách za polárním kruhem již situace tak jednoduchá není. A v minulosti to platilo ještě mnohem více než dnes. Je tedy jasné, že hodnoty, které tito lidé vyznávali a dodnes vyznávají, jsou takové, které jim pomáhají v takovémto extrémním prostředí přežít.

 

různé národy v Evropě

 

Můžeme se však také zaměřit na různé praktiky, které se mezi jednotlivými národy liší. Všichni například známe příslovečnou pracovitost a úslužnost Japonců, suchý humor Britů či kastovní složení společnosti u Indů. Jaké vlivy zde hrály roli?

 

Především ty historické. Zde záleží na tom, co si daný národ v minulosti prožil. Byl často napadán nějakým jiným? Nebo naopak byl agresorem? Pokud ano, vyhrával nebo utrpěl velkou porážku? Jaké vztahy měl se svými sousedy? A v neposlední řadě, jaké je na jeho území přírodní či nerostné bohatství, a jak jej využívá? To vše v průběhu tisíců let utvářelo danou společnost do podoby, jak ji známe dnes.

 

všechny státy světa

 

Diskutovat lze také o vlivu náboženství, avšak zde je nutné si uvědomit, že náboženství vzniklo jako odraz potřeb oněch lidí, nikoliv naopak. Proto například fakt, že v hinduismu jsou krávy považovány za posvátné a je zakázáno je jíst, nemá prapůvod v náboženství, nýbrž bylo do náboženství vloženo proto, že v té době bylo pro místní důležité krávy chránit – měly pro ně mnohem větší cenu živé než jako maso.

 

Vlivů je zde tedy skutečně hodně, avšak co si mnoho lidí neuvědomuje je fakt, že neutvářely nejen ostatní kultury, ale i tu naši. A na to je dobré nezapomínat.